محصولات ویدئویی

فیلم های آموزشی به عنوان یکی از انواع رسانه های آموزشی ، مزایا و معایب خاصی دارند . از جمله معایب آن ها می توان به هزینه ی بالای تولید ، نیاز به تخصص و توانایی فنی ، وقت گیر بودن فرایند تولید و کاربرد ، دشواری ویرایش مطالب و به روز کردن آن ها و نظایر آن اشاره کرد . با وجود معایب و مشکلاتی که در راه تولید و کاربرد فیلم آموزشی وجود دارد ، هنوز هم متخصصان آموزشی ، آن را رسانه ای مؤثر و مفید قلمداد می کنند.

همایش سرا راهی به سوی موفقیت