سمینار سبک و مهارت های زندگی زنان

  • سمینار سبک و مهارت های زندگی زنان
  • مکان
    شیراز - سالن همایش سرا موسسه جوان

    سانس ها:
    1399/04/0616 تا 18

سمینار آموزشی سبک و مهارت های زندگی زنان

با تدریس استاد پریسا نصری 

آموزش های این دوره:

با رعایت موازین بهداشتی

تذکر: همراه داشتن دستکش و ماسک الزامی است.

زمان: جمعه 6 تیرماه و شنبه 7 تیرماه 

در دو سانس:

4تا6 و 6تا8

ویا رزرو با ارسال عدد 12 به 10006361

همایش سرا راهی به سوی موفقیت