کتاب گفتگو جوان

  • کتاب گفتگو جوان
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:
    1398/11/1716تا18

کتاب گفتگوی جوان 

توانمند سازی ذهنی بر اساس کتاب های برتر این هفته با کتاب دستان شفا بخش اثر خوزه سیلوا 

هدایتگر:دکتر احمدطرماح 

زمان:پنج شنبه 17 بهمن ساعت 4 تا 6

بهاب بلیط:8 هزار تومان 

آدرس:پارامونت ابتدای قصر دشت سمت چپ موسسه جوان 

 

 

همایش سرا راهی به سوی موفقیت