دوره توانمند سازی زنان

  • دوره توانمند سازی زنان
  • مکان
    شیراز - تالار احسان

    سانس ها:
    1398/10/2116تا21
    1398/10/2816تا20

این بلیط جهت دوره توانمند سازی زنان تعریف شده است.

لطفا پس از ثبت نام جهت رزرو صندلی خود و تهییه کارت ورود،بلیط را خریداری فرمایید.

همایش سرا راهی به سوی موفقیت