سمینار کسب درامد از اینستاگرام

  • سمینار کسب درامد از اینستاگرام
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:
    1398/05/0517تا19
    1398/05/0517تا19

 

در دو سانس:

16الی 18 و 18الی 20

ادرس:پارامونت ابتدای قصردشت موسسه جوان 

همایش سرا راهی به سوی موفقیت