دورهمی روز جوان به مناسبت روز جوان

  • دورهمی روز جوان به مناسبت روز جوان
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:

دورهمی روز جوان به مناسبت تولد حضرت علی اکبردر موسسه جوان به همراه اعضای فعال باشگاه موسسه برگزار گردید.

همایش سرا راهی به سوی موفقیت