کارگاه سه روز و نیمه تحولی در بودن

  • کارگاه سه روز و نیمه تحولی در بودن
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:

موسسه جوان برگزار می کند

دوره تحولی در بودن یک مقطع زمانی مشخص در سفر زندگیست. فضایی که شخص با انخاب خویش به خود این فرصت را میدهد که چگونگی بودن خود را در هر واقعه ای تجربه کرده و نسبت به خود و دیگران شناخت پیدا کند و با آشنایی و بکارگیری این رویکرد در زندگی شخصی و حرفه ای خویش موفق و موثر بودن را تجربه کند.این دوره فضا و زمینه ایست که فرصت کشف ،ایجاد و انتخاب امکانات در جهت رشد و موفقیت در زمینه شخصی ،حرفه ای و اجتماعی افراد به وجود می آورد که بر اساس تئوری آنتولوژِی یا هستی شناسی طراحی و تنظیم شده است .این تئوری شناخت و دیدگاه نوینی را در مورد انسان ،بودن انسان و چگونگی انسان در برخورد با وقایع را در بر میگیرد.

این برنامه مجموعه ای از تئوری،بازی و تمرینات گوناگون در جهت تنظیم رابطه با خود ،دیگران و جهان هستی است .

برای موثر بودن در زندگی لازم است اول از همه شخص با آگاهی از ارتباط درونی خود ،هماهنگی با خود را به وجود آورد و با خویشتن حقیقیش به تمامیت برسد و پی ببرد که میخواهد چه ارزش درونی را در زندگی انتخاب کند و آن را محقق سازد .

ارزش های درونی شامل هم دلی ،بیان احساس ،انعطاف پذیری،اهمیت به خود و دیگران ،اراده ،قدرت ،تصمیم گیری ،آرامش ،علاقه و انگیزه،تاثیرگذاری ،عزت نفس ،نظم ،توجه و تمرکز،شادی ،شور و هیجان ،باز بودن ،شهامت ،انرژی ،پشتکار ،زندگی کردن ارزش های درونی،فضای تنظیم رابطه با خود،دیگران و جهان هستی را به وجود می آورد.این دوره به طور تجربی تنظیم شده که به شخص فرصت میدهد نسبت به روش های رفتاری افکار و احساس سازنده و غیر سازنده خود آگاه شده و با بکار گیری اصول رشد و موفقیت شامل پذیرش ، تعهد ،مسئولیت و زندگی کردن ارزش ها وضعیت موجود غیر سازنده را تبدیل به فرصت های سازنده برای ایجاد وضعیت مطلوب در روابط خویش سازد این دوره ها با قصد ایجاد فضای رشد و همبستگی با همکاری گروهی از شرکت کنندگان قدیمی این دوره یعنی همان حامی ها و میزبان ها برگزار میشود .این برنامه به دلیل تجربی بودن امکانات مختلفی را برای یادگیری و استفاده افراد بوجود می آورد .آیا میتوانم نگرش های مثبت و منفی دیگران را بشناسم و آن را تشخیص دهم؟ آیا میتوانم نظریاتم را بدون تضاد و اشتباه کردن و ابهام به دیگری انتقال دهم؟ آیا میتوانم در ارتباطاتم خود را بجای فرد مقابل قرار داده و شرایطش را درک کنم .آیا میتوانم فرد مقابل با هر فکر و رفتاری که دارد بپذیرم و به او احترام بگذارم .آیا میتوانم در ارتباطاتم طوری رفتار کنم که فرد مقابل بتواند ابراز وجود کند؟ آیا میتوانم با شخص مقابل عاری از قضاوت و شناخت از گذشته وی ارتباط برقرار کنم ؟آیا میتوانم امکان تغییر را برای فرد مقابل در نظر بگیرم؟ آیا میتوانم استعداد ها و توانایی های فرد مقابل را ببینم ؟! آیا میتوانم بدون قضاوت به نظریات شخص مقابل گوش دهم ؟! آیا میتوانم به شخصی با دیدگاهی متفاوت از دیدگاه خودم حق بدهم؟!آیا میتوان با سراحت و بدون رودربایستی حرفم را به طرف مقابل بزنم ؟! آیا میتوانم ارتباط حرفه ایم را در شرایط فشار و تنش کاری برقرار سازم ؟! آیا میتوانم با افراد سخت گیر در ارتباط باشم ؟!

این دوره صرفا سخنرانی نیست .اینگونه نیست که کسی صبح تا شب صحبت کند و شما تنها شنونده باشید.عملی بودن دوره  بجز تغییر حال احوال سطحی و زودگذر باعث بوجود آمدن تحولی ماندگار میشود و فضایست برای بیرون آمدن از منطقه امن عادت ها .

زندگی پدیده و تجربه ایست در هستی و دوره تحولی در بودن تجاربی هستند در زندگی

موفق و سازنده باشید

 

تاریخ : 9-10-11 اسفند ماه
 9 صبح تا 9 شب همراه با پذیرایی صبحانه ، نهار و میان وعده


روابط عمومی و اطلاعات دوره :09172467247

موسسه جوان
روابط عمومی :09172467247
روابط عمومی :07132341757
@javaniran_ir :اینستاگرام
@javaniran_ir :تلگرام

همایش سرا راهی به سوی موفقیت