کارگاه پنج روزه ققنوس

  • کارگاه پنج روزه  ققنوس
  • مکان
    شیراز - دفتر مرکزی موسسه جوان

    سانس ها:
    1396/12/199 تا 21

 ‍ ‍ ‍ بانو !!!گام بردار
و قدم بگذار در مسير سرنوشت
فرصتي فوق العاده
براي بانوان شيرازي عزيز
دوره ي خاص و متفاوت قنوس
دوره اي شيرين و به يادماندني

چهار روز +دو بازنگری به فاصله هر 20 روز یکبار
فرصت ثبت نام و رزرو :چهارشنبه ١٦ اسفند ماه تا ساعت ٢٠شب  
تلفن تماس:09172467247

همایش سرا راهی به سوی موفقیت