با تندخوانی نتیجه بهتری بگیرید

با تندخوانی نتیجه بهتری بگیرید

تا کنون به این جمله فکر کرده‌اید که چگونه با تندخوانی نتیجه بهتری بگیرید؟ یکی از کارهایی که هر یک از شما داوطلبان عزیز در زمان آمادگی برای کنکور، به‌منظور نتیجه‌گیری بهترمی‌توانید انجام دهید، به‌کارگیری تکنیک تندخوانی است.که بتوانید با تندخوانی نتیجه بهتری بگیرید. شاید با خود بگویید که ما فعلاً به زمان جمع‌بندی مطالب ...... 1396/01/27

تمرکز چیست؟

تمرکز چیست؟

  آیا تا کنون فکر کردیده‌اید که تمرکز چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال درابتدا باید بدانیم که اصلاً تمرکز چیست و این واژه که ما بارها تکرارش می‌کنیم چه کاربردهایی دارد. تمرکز یعنی تداوم دقت و توجه در طول زمان‌بر روی یک موضوع یا محرک خاص به‌منظور درک هر ...... 1396/01/27

همایش سرا راهی به سوی موفقیت