ترکیب بندی در عکاسی

ترکیب بندی در عکاسی

عکس خوب آمیزه ای از تکنیک خوب و ترکیب بندی محکم است. گرچه ممکن است همه افراد در مورد ترکیب بندی هم عقیده نباشند، اما خیلی ها قبول دارندکه بکار گرفتن ترکیب بندی، عکس را قوی تر می کند. تکنیک های عکاسی ممکن است پیچیده باشند، اما بکار بردن آنها قائده مند و ...... 1397/02/19

مثلث نوردهی در عکاسی

مثلث نوردهی در عکاسی

گرفتن عکس های خوب بدون درک کامل از ایزو، سرعت شاتر و دیافراگم کار دشواری است. به این سه عنصر مهم، مثلث نوردهی گفته می شود. با این که اکثر دوربین های DSLR دارای حالت خودکار هستند که این سه پارامتر را با توجه به نور محیط انتخاب می کنند؛ اما ...... 1397/03/02

همایش سرا راهی به سوی موفقیت