ترکیب بندی در عکاسی

ترکیب بندی در عکاسی

عکس خوب آمیزه ای از تکنیک خوب و ترکیب بندی محکم است. گرچه ممکن است همه افراد در مورد ترکیب بندی هم عقیده نباشند، اما خیلی ها قبول دارندکه بکار گرفتن ترکیب بندی، عکس را قوی تر می کند. تکنیک های عکاسی ممکن است پیچیده باشند، اما بکار بردن آنها قائده مند و ...... 1397/02/19

مثلث نوردهی در عکاسی

مثلث نوردهی در عکاسی

گرفتن عکس های خوب بدون درک کامل از ایزو، سرعت شاتر و دیافراگم کار دشواری است. به این سه عنصر مهم، مثلث نوردهی گفته می شود. با این که اکثر دوربین های DSLR دارای حالت خودکار هستند که این سه پارامتر را با توجه به نور محیط انتخاب می کنند؛ اما ...... 1397/03/02

رهایی تخیلات در دنیای عکاسی خلاقانه

رهایی تخیلات در دنیای عکاسی خلاقانه

«رهایی تخیلات در دنیای عکاسی خلاقه » خلاقیت یک فرایند ذهنی است که برداشت ، نگاه و ادراکات شخصی هنرمند را در بر می گیرد. ذهن خلاق ، فراتر از نگاه های مرسوم ، دنیایی را برای خود باز می کند که می تواند نگاه و تفکراتش را در آن رها کند ...... 1398/01/19

هفت تکنیک اساسی برای آغاز عکاسی حرفه ای

هفت تکنیک اساسی برای آغاز عکاسی حرفه ای

هفت تکنیک اساسی برای آغاز عکاسی حرفه ای ترفند زیر راه را برای شما هموار می کند تا حداکثر استفاده را از دوربین خود داشته باشید . 7 ترفند عکاسی مهم و کلیدی قبل از مطالعه تکنیک های عکاسی ، باید صبر و حوصله را یاد بگیرید ؛ حتی عکاسان حرفه ای نیز در ...... 1398/01/22

همایش سرا راهی به سوی موفقیت