هوش هیجانی (هوش عاطفی)

  • هوش هیجانی (هوش عاطفی)

هوش هیجانی «Emotional Intelligence» که به آن هوش عاطفی نیز گفته می شود و برخی از آن با نام هوش احساسی نیز یاد می کنند موضوع این مقاله از سایت دانلود مقاله می باشد. مطالب مهمی که در این مقاله دیده می شود به صورت زیر می باشد :

هوش هیجانی یا هوش عاطفی و هوش احساسی

تعریف هوش هیجانی

زمانی که ما بتوانیم عواطف و هیجانات درونی خود را بشناسیم و آن ها را به کنترل خود دراوریم مت دارای هوش هیجانی یا عاطفی هستیم. در واقع می توان گفت کسانی که هوش هیجانی دارند از این مهارت و توانایی برخوردارند که بتوانند خود را بشناسند و بفهمند که در درون خود چه افکار، هیجانات، احساسات و عواطفی دارند. با داشتن هوش هیجانی می توانیم این مهارت را به دست آوریم که بتوانیم در زندگی شخصی و اجتماعی و همچنین زندگی کاری خود روابط خوب و دوستانه ای را با دیگران برقرار کنیم.

افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند دارای چه ویژگی هایی هستند؟

دو ویژگی بهره هوشی و هوش هیجانی با یکدیگر متمایز اند اما متضاد هم نیستند. همه ی انسان ها دارای ترکیبی از  هوش و هوش عاطفی هستند و به ندرت می توان افرادی را یافت که دارای هوش پایین و هوش احساسیبالا باشند و با بالعکس.

مردانی که از بهره هوشی بالایی برخوردارند عموماً دارای ویژگی هایی مثل بلند پروازی، فخر فروش، عیب حو، سرسخت و در مباحث عاطفی کاملا سرد و بی روح هستند. مردانی که دارای EQ بالایی هستند غالباً مردانی هستند که در برابر ترس از خود مقاومت نشان می دهند و بسیار خوش برخورد و خنده رو هستند همچنین آن ها افرادی مسئولیت پذیر و با ظرفیت اند و در زندگی اجتماعی با افراد دیگر و با خودشان راحت و صمیمی اند.

چگونه می توانیم هوش هیجانی خود را افزایش دهیم؟

اصلی ترین کار در یادگیری و افزایش هوش هیجانی این است که بتوانیم هیجانات اصلی و فرعی را بشناسیم. بعضی از هیجانات ما در گروه اصلی قرار می گیرند که دارای ترکیبات فرعی هستند به عنوان مثال خشم یک هیجان اصلی به حساب می آید که دارای اعضایی مانند پرخاشگری، اذیت کردن، تند خویی، احساس تنفر و … است یا ترس یک هیجان اصلی است که شامل اعضایی مانند دل نگرانی، وحشت، اضطراب، دو دلی، هراس و … است.

پس از اینکه انواع هیجانات را به صورت دقیق و ظریف شناختیم گام بعدی خود آگاهی است. منظور از خودآگاهی این است که ما بتوانیم احساسات خود را بشناسیم و تشخیص دهیم سپس آن ها را در غالب واژه بیان کنیم. یکی از کارهایی که می توانیم در افزایش کیفیت خودآگاهی انجام دهیم این است که در زمان هیجانی شدن از خودمان بپرسیم که الان چه احساسی دارم؟ حس حسادت دارم یا خشم؟ با این کار پس از مدتی میفهمیم که در برابر هر احساسی چه واکنشی باید نشان دهیم.

رهبری و مدیریت با هوش هیجانی

برای رهبری در یک سازمان ویژگی های خاصی لازم است که بتوان با تغییرات منطبق شد. یکی از مهمترین این ویژگی ها که در ایجاد این انطباق می تواند به مدیران کمک کند هوش هیجانی است. مدیرانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند می توانند با رضایت و ایجاد تعهد در کارکنان و بالاترین سطح کیفیت و بهره وری به اهداف خود دست پیدا کنند. هوش عاطفی به هیچ وجه ذاتی نیست و باید آموخته شود. طبق بررسی های انجام شده دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که در میدان رقابت در آینده مدیرانی به پیروزی خواهند رسید که با منابع انسانی خود به صورت اثربخش تر و نتیجه بخش تری رابطه برقرار کنند.


بروز رسانی: 20 فروردین 1396

همایش سرا راهی به سوی موفقیت