مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟ + اینفوگرافی

  • مهم ترین تفاوت افراد موفق و ناموفق چیست؟ + اینفوگرافی

می خواهیم بدانیم تفاوت افراد موفق و ناموفق در چیست و چه رفتار و کرداری است که گروهی را به اهداف والا می رساند و گروه دیگر را از رسیدن به کوچک ترین موفقیت ها باز می دارد.


مطمئنا سوالی که برای همه ما پیش می آید چرا عده ای موفق و گروهی دیگر ناموفق است و یا بهتر است بگوییم افراد موفق و ناموفق در چیست .چه رازی پشت موفقیت کمبودهایی در فصل ناموفق بودن افراد پنهان است؟ اراده، پشتکار و سخت کوشی. بهره مندی از این ویژگی ها خیلی فراتر از بهره مندی از اشتیاق سوزان برای موفقیت و تصمیم برای ایجاد یک تغییر خاص در زندگی خود و افراد جامعه است. به طور کلی تفاوت اصلی موفق ها و ناموفق ها درایت های کلیدی و تصمیماتی که به واسطه آن مسیر زندگی انسان ها تغییر پیدا می کنند. بخش اصلی این المان ها را می توان افکار و اعمال آنها دانست آنچه که در این بخش به صورت اینفوگرافی برایتان توصیف کنیم.افراد موفق و ناموفق


9 تفاوت مهم بین افراد موفق و ناموفق

1- افراد موفق به اهداف بلند مدت فکر می کنند و افراد ناموفق کوتاه مدت ها را انتخاب کنند

یکی از مهم ترین تفاوت موفق ها و ناموفق ها تصمیماتی که آنها برای زندگی و کار خود می گیرند که در این زمینه دور اندیش بودن برخی همان علت موفقیت آنهاست .یک فرد ناموفق هرگز به آینده های دور و تاثیراتی که تصمیم و رفتار است در دراز مدت خواهد داشت نمی اندیشد.

2-افراد موفق موفقیت را در تلاش بسیار و افراد ناموفق آن در شانس می بینند:

 یک فرد موفق می داند که برای رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کند و با همین طرزفکر به خواسته خود می رسد ولی برعکس یک فرد ناموفق همیشه خوشبختی و موفقیت خود را وابسته به شانس می داند.

 

 

3-موفق ها اشتباه را می پذیرند ولی نا موفق دیگران را مقصر می دانند:

 یکی دیگر از تفاوت های اساسی بین افراد موفق و ناموفق این است که انسان های موفق در تمام مراحل زندگی شان مسئولیت شکست های شان را بر عهده می گیرند اما افراد شکست خورده و ناموفق همیشه دیگران را مسئول شکست های خود می دانند و دائما بهانه گیری می کنند و این و آن را سرزنش می کنند. در واقع، افراد موفق مسئولیت 100 درصد زندگی خود را می پذیرند و اعتقاد دارند که آدمی حاکم بر سرنوشت خود است.

 

 

4- موفق ها برای یادگیری تلاش می کنند و ناموفق ها ادعا می کنند که همه چیز را می دانند:

میل افراد موفق برای یادگیری و پیشرفت پایانی ندارد. یکی از تفاوتهای اساسی دیگر بین افراد موفق و ناموفق در تلاش آنها برای یادگیری و فراگیری مهارت های جدید است.

5- موفق ها از ایده های شان می گویند و ناموفق ها از دیگران:

حتمن شما هم متوجه شده اید که افراد موفق اصولا سعی دارند در مورد ایده های کاربردی خود بگویند ولی دسته ناموفق ها همیشه در مورد مردم و موضوعات غیر ضروری و بی اهمیت صحبت می کنند.

6- تفاوت موفق ها و ناموفق ها در انجام وظایف:

برای فرد موفق هدف و اصل کار مهم است اما برای فردی ناموفق مقام و رتبه.

7- موفق ها از موفقیت دیگران  و ناموفق ها از شکست آنهاخوشحال می شوند:

افراد موفق اعتقاد دارند هرچقدر رقابت سالم موفقیت لذت بخش تر اما افراد ناموفق بیشتر به شکست دیگران فکر می کنند.  

8- موفق ها از تغییر استقبال کرده و ناموفق ها از تغییرات گریزانند

یکی از تفاوت های جالب بین افراد موفق و ناموفق این است که انسان های موفق از تغییر استقبال می کنند و آن را در آغوش می کشند اما انسان های ناموفق همیشه از تغییر می ترسند.

 9- موفق ها احترام می گذارند ناموفق ها انتقاد می کنند:

یکی از ویژگی های پسندیده افراد موفق احترام و تقدیر از دیگران است آنها سعی می کنند در مورد توانایی ها و نقاط مثبت افراد صحبت کنند در حالیکه افراد ناموفق تمام تلاششان انتقاد و تضعیف روحیه اطرافیان است.


بروز رسانی: 14 مرداد 1397

همایش سرا راهی به سوی موفقیت